Osnovni DNK ThetaHealing tečaj - Rovinj 14.09.-16.09.2018.

– 14.09.-16.09.2018. – OSNOVNI DNK, Rovinj, instruktori Tomislav i Sanja Gunjača

Za više informacija i prijavu telefonom obratite se organizatorici Luciana Šlogar 

tel. 0953691656, mail: luciana.slogar1@gmail.com

o tečajuprijavnica