Tečajevi i događanja, kronološki, #Theta Healing® (Sanja i Tomislav)

– 20.07.-29.07.2018. – BOLESTI I POREMEĆAJI, Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / o tečajuprijavnica

– 03.08.-05.08.2018. – NAPREDNI DNK2, Zagreb, instruktor Sanja Gunjača / o tečajuprijavnica

– 06.08.-07.08.2018. – MANIFESTIRANJE I IZOBILJE, Zagreb, instruktor Sanja Gunjača / o tečajuprijavnica

– 25.08.-26.08.218. – Think What You Think, Moscow, Russia, instructor Tomislav Gunjača

– 14.09.-16.09.2018. – OSNOVNI DNK, Rovinj, instruktori Tomislav i Sanja Gunjača / za više informacija obratite se organizatorici Luciana Šlogar tel. 0953691656, mail: luciana.slogar1@gmail.com / o tečajuprijavnica

– 14.11.-15.11.218. – Think What You Think, Dubai, UAE, instructor Tomislav Gunjača


2017. – Osnovni DNK, Napredni DNK2, Manifestiranje i izobilje, Intuitivna anatomija, Rad s biljkama, Rad sa životinjama, Obiteljske veze, Bolesti i poremećaji, Odnosi sa svijetom, Djeca duge, DNK3, Srodne duše, Igra života, Theta ritmom do željene težine, Kopaj dublje, Misli što misliš, Nivoi postojanja, radionice, vježbaonice, pitaonica, družionice…

ŠKOLARINA/STIPENDIJA  /  Ne bi željeli biti u grupi s drugima?