Tečajevi i događanja, kronološki, #Theta Healing® i #KREIRANJE© (Sanja i Tomislav)

– 28.05.-29.05.2022. Razvoj partnerske veze, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 28.05.-29.05.2022. Kreiranje01, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 03.06.2022. petak TH® Vježbaonica/družionica od 18h, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 04.06.-05.06.2022. Vi i vaš odnos prema sebi i krugu vama bliskih osoba, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 10.06.-12.06.2022. Osnovni DNK ThetaHealing tečaj, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 14.06.-15.06.2022. Vi i vaš odnos prema planeti Zemlji, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 18.06.-19.06.2022. Manifestiranje i izobilje, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 18.06.-19.06.2022. Obiteljske veze, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 23.06.2022. TH® radionica “Bez šablone” od 18h, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 24.06.-26.06.2022. Napredni DNK2, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 24.06.-26.06.2022. Igra života, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 29.06.-03.07.2022. DNK3, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 02.07.-03.07.2022. Kopaj dublje, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 07.07.2022. TH® Vježbaonica/družionica od 18h, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 08.07.-10.07.2022. Osnovni DNK, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 15.07.-17.07.2022. Napredni DNK2, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 16.07.-17.07.2022. Manifestiranje i izobilje, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 20.07.-24.07.2022. Odnosi prema svijetu, Zagreb, ins. Tomislav Gunjača

– 23.07.-24.07.2022. Kopaj dublje, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

– 28.07.2022. TH® radionica “Skidanje hrđe” od 18h, Zagreb, ins. Sanja Gunjača

Napomena: Raspored je podložan promjenama, provjerite povremeno što vas zanima.

   Online ThetaHealing tečajevi su samo: Osnovni DNK, Napredni DNK2, Kopaj dublje.

Online i uživo su tečajevi: Misli, KREIRANJE01, KREIRANJE02


2020. – Osnovni DNK, Napredni DNK2, Manifestiranje i izobilje, Intuitivna anatomija, Rad s biljkama, Rad sa životinjama, Obiteljske veze, Bolesti i poremećaji, Odnosi sa svijetom, Djeca duge, DNK3, Razvoj vaših odnosa 1. dio: Razvoj partnerske veze, Razvoj vaših odnosa 2. dio: Vi i vaš odnos sa Stvoriteljem, Razvoj vaših odnosa 3. dio: Vi i vaš odnos prema sebi i prema krugu vama bliskih osoba, Razvoj vaših odnosa 4. dio: Vi i vaš odnos prema Zemlji, Srodne duše, Igra života, Theta ritmom do željene težine, Kopaj dublje, Nivoi postojanja 1, radionice, vježbaonice, pitaonica, družionice, webinari, online družionice, online tečajevi… MISLI, KREIRANJE01, KREIRANJE02, KREIRANJE03, KREIRANJE04, KREIRANJE01instruktorski

ŠKOLARINA/STIPENDIJA  /  Ne bi željeli biti u grupi s drugima?