Tečajevi i događanja, kronološki, #Theta Healing® (Sanja i Tomislav)

-23.02.2020. – Osnovni DNK tečaj, Zagreb, instuktor Sanja Gunjača, o tečaju, prijavnica

– 24.02.2020. od 19h – HARPOSE, Zagreb, voditelj Tomislav Gunjača, prijavnica

– 29.02.-01.03.2020. – Obiteljske veze, Zagreb, instuktor Tomislav Gunjača, o tečaju, Obavezna registracija online preko ovog linka

– 09.03.-10.03.2020. (Mar 09 – Mar 10 2020.) – Think What You Think, Dubai, UAE, to register please contact mail tania@tkholistic.com or tel +971(0)559661133 or go to www.tkholistic.com/  or fb Tania Kawood

– 14.03.-15.03.2020. – Vi i vaš odnos sa Stvoriteljem, Zagreb, instuktor Sanja Gunjača, o tečaju, prijavnica

– 20.03.-22.03.2020. – Napredni DNK2, Zagreb, instuktor Tomislav Gunjača, o tečaju, Obavezna registracija preko ovog linka

– 21.03.-22.03.2020. – Razvoj partnerske veze, Zagreb, instuktor Sanja Gunjača, o tečaju, prijavnica

– 27.03.-29.03.2020. – Osnovni DNK tečaj, Zagreb, instuktor Tomislav Gunjača, o tečaju, Obavezna registracija preko ovog linka

– 28.03.-29.03.2020. – Kopaj dublje, Zagreb, instuktor Sanja Gunjača, o tečaju, prijavnica

– 03.04.-20.04.2020. – Intuitivna anatomija, Zagreb, instuktor Tomislav Gunjača, o tečaju, Obavezna registracija preko ovog linka

– 24.04.-26.04.2020. – Napredni DNK2, Zagreb, instuktor Tomislav Gunjača, o tečaju, Obavezna registracija preko ovog linka

– 03.05.2020. – RHYTM, Zagreb, instuktor Tomislav Gunjača, o tečaju, prijavnica

– 15.05.-17.05.2020. – Osnovni DNK tečaj, Zagreb, instuktor Sanja Gunjača, o tečaju, prijavnica

– 11.09.-12.09.2020. – Think What You Think, Iran, to register please contact mail shabnam@theembrace.co.uk or tel +44 7912 217707 or go to www.theembrace.co.uk/  or fb Shabnam Irani 

Napomena: Raspored je podložan promjenama. Provjerite povremeno termine koji vas interesiraju.


2019. – Osnovni DNK, Napredni DNK2, Manifestiranje i izobilje, Intuitivna anatomija, Rad s biljkama, Rad sa životinjama, Obiteljske veze, Bolesti i poremećaji, Odnosi sa svijetom, Djeca duge, DNK3, Razvoj vaših odnosa 1. dio: Razvoj partnerske veze, Razvoj vaših odnosa 2. dio: Vi i vaš odnos sa Stvoriteljem, Razvoj vaših odnosa 3. dio: Vi i vaš odnos prema sebi i prema krugu vama bliskih osoba, Razvoj vaših odnosa 4. dio: Vi i vaš odnos prema Zemlji, DNK4, Srodne duše, Igra života, Theta ritmom do željene težine, Kopaj dublje, Misli što misliš, Nivoi postojanja, radionice, vježbaonice, pitaonica, družionice…

ŠKOLARINA/STIPENDIJA  /  Ne bi željeli biti u grupi s drugima?