Tečajevi i događanja, kronološki, #Theta Healing® i #KREIRANJE© (Sanja i Tomislav)

23.9.2022. Vježbaonica, ins. Sanja i/ili Tomislav, KLIK za prijavu

30.09.-02.10.2022. Osnovni DNK, ins. Sanja Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

07.10.-09.10.2022. Napredni DNK2, ins. Sanja Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

11.10.2022. Vježbaonica, ins. Sanja i/ili Tomislav, KLIK za prijavu

22.10.-23.10.2022. Kreiranje 01, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

28.10.-30.10.2022. Osnovni DNK, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

05.11.-06.11.2022. Kopaj dublje, ins. Sanja Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

12.11.-13.11.2022. Kreiranje 01, ins Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

12.11.-13.11.2022. Vi i vaš odnos sa Stvoriteljem, ins. Sanja Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

25.11.-04.12.2022. Bolesti i poremećaji, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

04.12.2022. Vježbaonica, ins. Sanja i/ili Tomislav, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

09.12.-11.12.2022. Napredni DNK2, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

16.12.2022. Godišnje okupljanje praktičara, instruktora i prijatelja (LIVE ili online), KLIK za prijavu

11.01.-15.01.2022. Odnosi prema svijetu, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

21.02.-22.02.2023. Kreiranje 01, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

27.01.-12.02.2023. Intuitivna anatomija, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

25.02.-26.02.2023. Vi i vaš odnos prema sebi i prema krugu vama bliskih osoba, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

11.03.-12.03.2023. Vi i vaš odnos prema Zemlji, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

22.03.-26.03.2023. DNK3, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

08.04.-09.04.2023. Obiteljske veze, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

21.04.-23.04.2023. Igra života, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

06.05.-07.05.2023. Kreiranje 02, ins. Tomislav Gunjača, KLIK za prijavu, KLIK za više o tečaju

 

Napomena: Raspored je podložan promjenama, provjerite povremeno što vas zanima.

Online i uživo su tečajevi: Osnovni DNK, Napredni DNK2, Kopaj dublje, Misli, KREIRANJE01, KREIRANJE02


2020. – Osnovni DNK, Napredni DNK2, Manifestiranje i izobilje, Intuitivna anatomija, Rad s biljkama, Rad sa životinjama, Obiteljske veze, Bolesti i poremećaji, Odnosi sa svijetom, Djeca duge, DNK3, Razvoj vaših odnosa 1. dio: Razvoj partnerske veze, Razvoj vaših odnosa 2. dio: Vi i vaš odnos sa Stvoriteljem, Razvoj vaših odnosa 3. dio: Vi i vaš odnos prema sebi i prema krugu vama bliskih osoba, Razvoj vaših odnosa 4. dio: Vi i vaš odnos prema Zemlji, Srodne duše, Igra života, Theta ritmom do željene težine, Kopaj dublje, Nivoi postojanja 1, radionice, vježbaonice, pitaonica, družionice, webinari, online družionice, online tečajevi… MISLI, KREIRANJE01, KREIRANJE02, KREIRANJE03, KREIRANJE04, KREIRANJE01instruktorski

ŠKOLARINA/STIPENDIJA  /  Ne bi željeli biti u grupi s drugima?