Ako 24 sata nakon prijave ne dobijete povratni mail potvrde da je prijava primljena,
ili telefonskim poziv za potvrdu prijave, provjerite telefonom!

Kalendar ThetaHealing® tečajeva

TEČAJEVI KRONOLOŠKI   /   (Ne bi željeli biti u grupi s drugima?)

OSNOVNI DNK

– 14.09.-16.09.2018. – ROVINJ, instruktori Tomislav i Sanja Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK   Za više informacija obratite se organizatorici Luciana Šlogar tel. 0953691656, mail: luciana.slogar1@gmail.com

NAPREDNI DNK2

– 03.08.-05.08.2018. – ZAGREB, instruktor Sanja Gunjača / info: LINK  /  prijava: LINK

KOPAJ DUBLJE

– 2018. – ZAGREB, instruktor Sanja Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

 

MISLI ŠTO MISLIŠ – THINK WHAT YOU THINK

– 25.08.-26.08.218. – Think What You Think, Moscow, Russia, instructor Tomislav Gunjača

– 14.11.-15.11.218. – Think What You Think, Dubai, UAE, instructor Tomislav Gunjača

MANIFESTIRANJE I IZOBILJE

– 06.08.-07.08.2018. – ZAGREB, instruktor Sanja Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

INTUITIVNA ANATOMIJA

– 2018. nakon ljeta – ZAGREB, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

 

BOLESTI I POREMEĆAJI

– 2018. – ZAGREB, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

ODNOSI PREMA SVIJETU

– 2018. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

Razvoj vaših odnosa 1. dio: Razvoj partnerske veze

2018. – ZAGREB, instruktor Sanja Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

Razvoj vaših odnosa 2. dio: Razvoj veze s Bogom

2018. – ZAGREB, instruktori Tomislav i Sanja Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

DNK 3

– 2018. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

Theta ritmom do savršene težine

– 2018. po dogovoru – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

SRODNE DUŠE

– 2018. – ZAGREB, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

DJECA DUGE

– 2019. – Zagreb, instruktor Sanja Gunjača, asistent Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

OBITELJSKE VEZE

– 2018.. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

IGRA ŽIVOTA (GAME OF LIFE)

– 2018.. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

RAD SA ŽIVOTINJAMA

– 2018.

RAD SA BILJKAMA

– 2018. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

 NIVOI POSTOJANJA

– 2018. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINKa

VJEŽBAONICA / DRUŽIONICA

– 2018. – Zagreb (od 18h), instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

BESPLATNI INFO O THETAHEALING TEHNICI

– 01.06.2018. – Zagreb (od 18h), instruktori Sanja i Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

PITAONICA – by Tomislav Gunjača

– 2018. – Zagreb, instruktor Tomislav Gunjača / info: LINK  / prijava: LINK

TEČAJEVI KRONOLOŠKI     –    ŠKOLARINA/STIPENDIJA